Skip to main content

Kivola Riemst volgend seizoen niet meer actief in Liga A

By 4 maart 2016Dames A, Jeugd, Kivola

“We kiezen resoluut voor de jeugd”

Volleybalclub Kivola Riemst is volgend seizoen niet meer actief in Liga A. “Het wordt steeds moeilijker om de concurrentie aan te kunnen met speelsters uit eigen jeugd of regio”, zegt voorzitster Maddy Jans. “Dat zou betekenen dat we elders speelsters moeten aanwerven, maar dan verzaken we aan onze jeugdpolitiek. Die koerswijziging zou een te grote financiële impact hebben op de jeugdwerking.”

De Zuid-Limburgse vereniging groeide sinds 2000 uit tot een club met meer dan 250 leden. Er werden regelmatig sportieve successen behaald, met als meest in het oog springende prestatie de onverwachte promotie van de dames A naar Liga A in 2014.

Maddy Jans, voorzitter: “We begonnen op het hoogste niveau met enkele speelsters uit de eigen jeugd. In het eerste seizoen werd het behoud afgedwongen. In het tweede seizoen zijn de sportieve resultaten niet zoals verwacht, maar dat is niet reden waarom we volgend seizoen niet meer actief zijn in Liga A. Ons grootste probleem is de rekrutering. Het niveau van Liga A maakt het voor Kivola Riemst onmogelijk om toekomstgericht een competitieve ploeg op het veld te brengen met speelsters uit eigen streek of uit de eigen jeugdreeksen. Bovendien is onze geografische ligging niet optimaal. In Wallonië kent men onze club amper. Speelsters uit Nederland of buitenlandse studenten uit Maastricht konden wel worden aangetrokken, maar de kosten voor internationale transfers en bijkomende administratieve verplichtingen nemen een flinke hap uit ons budget. Neem daarbij de extra kosten voor de organisatie van alle wedstrijden – scheidsrechters en transport, bijvoorbeeld – en men zal begrijpen dat Liga A sportief en financieel een uitdaging bleek te zijn die de club confronteerde met haar eigen beperkingen.”

Mathieu Coenegrachts, verantwoordelijke sponsoring en financiën: “We ervaren nu tijdens het tweede seizoen de impact van onze beperkte financiële middelen. We hebben ook een beter zicht op de kosten. De onverwachte promotie naar Liga A deed de uitgaven exponentieel stijgen en de begroting moest bijgestuurd worden. Onze sponsors en het gemeentebestuur leverden extra inspanningen – waarvoor dank – en de club ondernam nieuwe acties om nieuwe financiële bronnen aan te boren. Desondanks is de huidige situatie niet meer houdbaar om op lange termijn gezond te blijven werken.”

Philippe Reyners, verantwoordelijke PR en ploegbegeleider Dames A: “Enkele speelsters gaven reeds te kennen dat zij volgend seizoen om uiteenlopende redenen niet meer actief zullen zijn bij onze club. Het komt erop neer dat wij zowat een halve ploeg moeten vervangen zonder dat er doorstroming is vanuit de eigen jeugd. Aangezien de ploeg voor het seizoen 2016-2017 niet meer wordt ingeschreven in de competitie, is het niet wenselijk om de wedstrijden voor de play-downs en de eventuele barragewedstrijden te spelen. We willen de sportieve mogelijkheden van onze tegenstanders niet blokkeren. De extra financiële middelen die hierdoor vrijkomen, kunnen we elders goed gebruiken. We willen duidelijkheid scheppen voor iedereen, in het bijzonder voor onze eigen speelsters en coaches. Zij kunnen nu beslissen hoe zij hun eigen carrière verder willen ontwikkelen.”

Nico Nivelle, sportief coördinator: “Als club willen we vasthouden aan onze eigen spelers en speelsters en hun een spelniveau aanbieden dat haalbaar en betaalbaar is. De jeugdopleiding, die in het verleden het gouden en zilveren jeugdlabel ontving, is het fundament van onze club en moet gevrijwaard blijven. De toekomst van Kivola Riemst richt zich voortaan op de dames in 2de Divisie en de heren in 1ste Provinciale. Deze ploegen zijn uitgebouwd met vooral spelers uit de eigen jeugd. Dat wil de club zo houden. We willen onze jeugdwerking verder uitbouwen om met zowel de meisjes als de jongens competitieve ploegen te vormen. De onderbouw  met ploegen in de jeugd- en provinciale reeksen zorgt ervoor dat iedereen op een aangepast niveau actief kan zijn. Laat dat nu net datgene zijn wat we riskeren te verliezen als we onze financiële middelen in Liga A blijven spenderen.”

Maddy Jans, voorzitter: “De beslissing om te stoppen met onze ploeg in Liga A lijkt de enige juiste stap om de toekomst van onze club te garanderen en de clubkas niet te hypothekeren. Het clubbestuur beseft dat de beslissing een teleurstelling is voor speelsters, sponsors, supporters en allen die Kivola Riemst hoog in het vaandel dragen, maar wil een gezonde financiële koers blijven varen en boeiende ontspanning bieden aan de volleybaljeugd uit eigen gemeente en regio. De club houdt eraan de speelsters, coaches, sponsors, het gemeentebestuur, supporters, clubleden en medewerkers te bedanken voor de steun die wij mochten ontvangen en die deze twee jaren in de Liga A mogelijk maakten. Wij zijn ervan overtuigd dat we verder op hun belangstelling en steun mogen rekenen. Het was net onze visie op de eigen jeugd en opleiding die onze speelsters, spelers en sponsors voor onze club deden kiezen.”

Meer info:
Maddy Jans, voorzitter – 0472 29 11 29 – maddyjans@hotmail.com
Philippe Reyners, verantwoordelijke pr – 0479 93 57 70 – philippe_reyners@hotmail.com